YAZILAR

                                                                                                             

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

 

            La ilahe illallah Muhammeden Resulullah

           

Ey ademoğlu; Ey insanoğlu, bizi yaratan Allah'ın emirlerini tutmak mecburiyetindeyiz. Çok nazikâne dikkat edelim.

           

EY ÂDEMOĞLU,

            - Ey insanlar, sizler sizi yaratan Allah'ınızdan korkuyor musunuz?

            - Evet, O'ndan başka gidecek yerimiz yok.

            - Allah'ınızı bildiğinizden dolayı teşekkür ederim. Bizi yaratan Allah'ın insan olarak bize çok emirleri var. Emirlerle nasılsınız?

            - Biz onları yapamıyoruz. Emirlerini gerektiği gibi yerine getiremiyoruz.

            - Peki, bizi yaratan Allah'ı seviyor musunuz?

            - Allah'tan başka sevilecek ne vardır?

            - Emirleri ile nasılsınız?

            - Biz onları gerektiği gibi yerine getiremiyoruz.

            - Öyleyse her iki noktada yalan söylemiş oluyorsunuz. Allah'tan korkan ve Allah'ı sevenin Allah'a secde etmesi gerekir. Allah'a secde etmeyen bir kimsenin iman ve itikadı zayıftır. Hayali olarak, bir meyveyi yemeden lezzetini anlayabilir misiniz? Boş kalple kuru lâf ile Allah'ı bilmek, anlamak boşuna bir hayaldir. Allah'a iman ve inanmak, İslâm'ın beş, imanın altı şartını yerine getirmek genel olarak gereklidir. Allah ve Allah'ın Resûlü Hz. Muhammed Mustafa yardımcımız olsun.

Amin.

            Hz. Âdem Aleyhisselâm'dan kâinatın efendisi Hz. Muhammed Mustafa'ya kadar insanlık âlemine, her zamana, her kavime birer Peygamber gönderilmiştir. Cenâb-ı Allah Celle Celâluhu yarattığı insanlara emirlerini bildirmek için Peygamberler vasıtasıyla, insanlarla özlü sohbetler etmiştir. Sohbetin özünü ve emirlerini kullarına, yarattıklarına 4 muazzam kitap ve 100 suhuf ile bildirmiştir. Her kavime peygamberler vasıtasıyla, Cenâb-ı Allah'a hulûskalp ile Cenâb-ı Allah'ın ilâhi emirlerini maddî manevî yerine getirmesi zorunluluğu doğmuştur. Zebur, Tevrat, İncil, Kur'an-ı Azîm'üşşan'da insanlık üzerine olan emirler bildirilmiştir. Cenab-ı Allah maddî manevî özünü ve gerçeğini kullarından esirgememiştir. İnsan olarak yaşamak, biraz dikkat ve tefekkür etmemiz gerekmektedir.

                                                                                                                                                                                   LİLLAHİL FATİHA